Porozumienia zawarte do 2006 roku

 

Lp.

Porozumienie zawarte z

Data podpisania

Data ważności

Uwagi

1

Instytut Fizjologii Akademii Nauk Ukrainy

1991

Czas nieokreślony

 

2

Porozumienie o współpracy pomiędzy WIM, AMW i DMW

1999

 

 

3

Honorowe odznaczenie Akademii Marynarki Wojennej Medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego

2000

 

 

4

Certyfikat, że Akademia Marynarki Wojennej jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

2006

 

 

5

Politechnika Łódzka

15.03.1975

5 lat z przedłużeniem o kolejne 5 lat

 

6

Wojskowa Akademia Medyczna

14.11.1981

5 lat z przedłużeniem o kolejne 5 lat

 

7

Szefostwo Hydrografii MW

17.11.1981

Czas nieokreślony

 

8

Wyższa Szkoła Morska Szczecin

04.07.1982

 

 

9

Centrum Techniki Morskiej

18.04.1984

Czas nieograniczony

 

10

Instytut Elektrotechniki Oddział Gdańsk

30.03.1989

Czas nieograniczony

 

11

Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej

28.06.1989

 

Dot. INiHM AMW

12

Politechnika Poznańska

13.02.1992

-

 

13

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa

05.06.1992

Czas nieokreślony

 

14

Szefostwo Ratownictwa Morskiego MW

08.07.1992

 

Dot. tematu badawczego „NURSZELF II”

15

Stowarzyszenie Nurków Zawodowych RP w Gdyni

20.10.1993

Czas nieokreślony

 

16

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

25.01.1996

 

 

17

Centrum Techniki Okrętowej

14.05.1996

 

 

18

Centrum Techniki Morskiej

17.03.1997

 

Dot. zestawu artyleryjskiego

19

Porozumienie wyższych uczelni i instytutów naukowych Gdyni (WSM, AMW WSMSGiP, WSAiB, IMMiT, MIR)

20.05.1999

 

 

20

Morski Oddział Straży Granicznej

16.12.1999

 

 

21

Starosta Słupski

30.08.2000

Czas nieokreślony

Dot. punktu konsultacyjnego w Ustce

22

Stocznia Marynarki Wojennej

21.11.2001

 

Dot. budowy korwet

23

Politechnika Koszalińska

15.02.2002

 

 

24

Porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi a DMW w sprawie współpracy Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej WAM z Szefostwem Ratownictwa Morskiego DMW i Szefostwem Służby Zdrowia Logistyki DMW

27.05.2002

Czas nieokreślony

kserokopia

25

Kontrakt szkoleniowy nr 1 z  Ministrem Obrony Republiki Łotwy

08.07.2002

 

Kserokopia

26

Zakład Remontowy Energetyki Gdańsk

29.01.2003

 

 

27

Porozumienie w zakresie współpracy naukowo-badawczej i aplikacyjnej pomiędzy: Polit. Gdańską, OBR CTM, AMW, DMW

28.02.2003

 

 

28

Porozumienie wyższych uczelni z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w celu zapewnienia bezpieczeństwa

14.04.2003

 

 

29

Kontrakt szkoleniowy nr 2 z Ministrem Obrony Republiki Łotwy

26.06.2003

 

kserokopia

30

Komenda Miejska Policji w Gdyni

01.12.2004

Czas nieokreślony

Aneks do porozumienia z dnia 08.12.2004

31

Polski Rejestr Statków S.A. Gdańsk

05.05.2004

 

Kserokopia porozumienia

32

Polski Rejestr Statków S.A. Gdańsk

05.05.2004

 

kserokopia

33

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

14.10.2004

 

Kserokopia porozumienia

34

Porozumienie o współpracy pomiędzy AMW a Biurem Hydrograficznym MW

14.10.2004

Czas nieokreślony

 

35

AMW Muerwik, Flensburg

12.09.2004

 

 

36

Gmina Miasta Puck

06.12.2005

Czas nieokreślony

 

37

Kontrakt szkoleniowy nr 3 z Ministrem Obrony Republiki Łotwy

23.06.2005

 

kserokopia

38

Umowa o współpracy pomiędzy AGH, AMW, AM w Gdyni, PG, PK, PW, WAT

07.01.2005

Czas nieokreślony

 

39

Porozumienie dotyczące Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa

07.02.2005

 

 

40

Umowa Konsorcjum nr 1/2005 pomiędzy: AMW, PG, Przem.Inst.Telekomunikacyjnym, WZR RADWAR, OBR CTM

19.09.2005

 

 

41

Umowa o ustanowieniu Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa

29.09.2005

 

 

42

Porozumienie w sprawie współpracy wzajemnej w zakresie prowadzenia dobrowolnych praktyk zawodowych dla studentów AMW pomiędzy Komendą Miejską Policji w Gdyni a AMW

11.03.2005

30.09.2006

 

43

Certyfikat uznania dla AMW w zakresie usług szkoleniowych wydany przez Ministra Gospodarki Morskiej uprawniający do szkolenia kadr morskich.

01.07.2006

30.06.2011

 

44

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

01.12.2006

Czas nieokreślony

 

45

Umowa w sprawie studenckich praktyk zawodowych z Urzędem Miasta Gdynia

05.12.2006

Czas nieokreślony

kserokopia

46

Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku

07.06.2006

 

Kserokopia porozumienia

47

AMW w Rydze - Łotwa

07.12.2006

 

 


ostatnie zmiany dla strony „Porozumienia zawarte do 2006 roku”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Wiesław Szlegier01.10.2015, 20:58 CESTaktualizacja
Wiesław Szlegier30.01.2011, 15:03 CETaktualizacja 2006

pełny rejestr zmian dla tej strony