Udostępnianie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.) należy wypełnić oraz przesłać wniosek o udostępnienie informacji publicznej

na adres:

                             AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte
                             ul. Śmidowicza 69, 81-127 GDYNIA

lub e-mail:         sekretariat.rektora@amw.gdynia.pl

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu nie podlegają informacje powszechnie dostępne (opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Marynarki Wojennej).

Nie będą także udzielane porady prawne.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie BIP AMW, określone zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy, polegają na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

 

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku o udzielenie informacji publicznej

 

 

Podstawa prawna:
•Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.)
•Decyzja Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2014.172)
•Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012 r.)lp.załącznik:
1AMW_wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.doc

ostatnie zmiany dla strony „Udostępnianie informacji publicznej”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Bożena Wylegała01.12.2015, 14:47 CETZmiana kodu pocztowego AMW
Wiesław Szlegier16.06.2014, 13:38 CESTaktualizacja
Wiesław Szlegier16.06.2014, 13:37 CESTaktualizacja
Wiesław Szlegier16.06.2014, 13:30 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony